Home / Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh / Kỹ thuật trồng hoa

Kỹ thuật trồng hoa

Thông tin kỹ thuật trồng hoa cảnh, cách trồng hoa hiệu quả đạt năng suất cao, phương pháp trồng hoa khoa học và hiện đại giúp nông dân làm giàu.

Ngả mũ bái phục thú chơi lan

Ngả mũ bái phục thú chơi lan

Tháng 9/2018, giới chơi lan trong nước được một phen sốc khi một cụm lan Giã Hạc 5 cánh trắng được một tay chơi ở Bình Thuận “gả” cho Câu lạc bộ Hoa lan đột biến Sông Hàn, Đà Nẵng với giá “ngất ngưởng” 6,8 tỷ đồng. Tôi quy đổi số tiền ấy ra vàng với giá khoảng 36 triệu …

Read More »