Home / Kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Kỹ thuật trồng mía

Kỹ thuật trồng mía

Thông tin kỹ thuật trồng mía, cách trồng mía hiệu quả đạt năng suất cao, phương pháp trồng mía khoa học và hiện đại giúp nông dân làm giàu.

Kỹ thuật làm đất trồng mía

ky thuat lam dat trong mia 310x165 - Kỹ thuật làm đất trồng mía

Phải chọn vùng tập trung để có thể xây dựng được một nhà máy đường, nơi giải quyết đầu ra cho cây mía. 1. Yêu cầu về đất của cây mía. – Đất có thành phần cơ giới trung bình hoặc hơi nhẹ, có khoảng 20% sét; 5 đến 10% chất hữu cơ, phần còn lại là limon và cát. …

Read More »

Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

ky thuat trong va cham soc mia 310x165 - Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

Để đạt được điều đó cần phải có biện pháp kỹ thuật tổng hợp từ làm đất, chọn giống, trồng, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. 1. Thời vụ, làm đất, chọn giống: Do hầu hết diện tích mía ở nước ta trồng nhờ nước trời nên chỉ có 2 vụ trồng đó là đầu mùa mưa …

Read More »