Home / Kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Kỹ thuật trồng hồi

Kỹ thuật trồng hồi

Thông tin kỹ thuật trồng hồi, cách trồng hồi hiệu quả đạt năng suất cao, phương pháp trồng hồi khoa học và hiện đại giúp nông dân làm giàu.

Kỹ thuật trồng cây hồi

ky thuat trong cay hoi 310x165 - Kỹ thuật trồng cây hồi

Giai đoạn dưới 5 năm tuổi cây hồi không chịu được ánh sáng trực xạ mạnh. Đến 8 năm tuổi, cây hồi bắt đầu ra hoa, kết quả, nhu cầu ánh sáng cũng tăng dần. Đến giai đoạn 20 năm tuổi trở lên, cây hồi đòi hỏi ánh sáng hoàn toàn. 1. Kỹ thuật trồng cây: a. Đất trồng – …

Read More »