Home / Kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Kỹ thuật trồng bông

Kỹ thuật trồng bông

Thông tin kỹ thuật trồng bông, cách trồng bông hiệu quả đạt năng suất cao, phương pháp trồng bông khoa học và hiện đại giúp nông dân làm giàu.

Cách thu hoạch và phân loại bông

thu hoach va phan loai bong 310x165 - Cách thu hoạch và phân loại bông

Bông dựa nước trời nên đôi khi mưa kéo dài ở cuối vụ đã làm ảnh hưởng đến chất lượng xơ bông, đặc biệt màu sắc xơ bông, độ bền và độ tạp chất trong xơ bông. 1Thu hoạch Bông thường nở vào tháng 11-12 nên để tránh gặp mưa phải thu hoạch kịp thời. Nếu để bông lâu trên …

Read More »

Kĩ thuật trồng chăm sóc bông vụ khô

ki thuat trong cham soc bong vu kho 310x165 - Kĩ thuật trồng chăm sóc bông vụ khô

Đất trồng bông vụ khô nên chọn đất có thành phần cớ giới nhẹ, độ phì từ trung bình đến tốt, tương đối bằng phẳng, thoát nước tốt khi tưới. I/ Chọn đất trồng –Đất trồng bông vụ khô nên chọn đất có thành phần cớ giới nhẹ, độ phì từ trung bình đến tốt, tương đối bằng phẳng, thoát …

Read More »

Kĩ thuật canh tác cây bông vải

ky thuat trong cay bong 310x165 - Kĩ thuật canh tác cây bông vải

Hướng dẫn bà conquy trình canh tác cây bông vải cho hiệu quả kinh tế cao. 1. Chọn đất trồng bông Hầu hết các loại đất thích hợp cho cây trồng cạn đều có thể trồng bông vải, tuy nhiên để đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn cần chọn đất tốt, giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát …

Read More »