Home / hanoi

hanoi

Nguồn gốc lan Bảo Khang Kiếm

Nguồn gốc lan Bảo Khang Kiếm

Bảo Khang Kiếm– Đầu tuần lướt các trang hội kiếm, tôi tình cờ thấy một cái ảnh chụp mấy bông kiếm rất ổn. Tự nhủ, sao bông kiếm này đến giờ mới trình làng nhỉ? Và hành trình tìm hiểu về thanh Bảo Khang kiếm bắt đầu. Bảo Khang có mặt bông đẹp đáng chơi, nhiều kiếm thủ khi xem …

Read More »

Kiếm Jindamanee – Cây kiếm lưỡi đỏ thái lan

Kiếm Jindamanee – Cây kiếm lưỡi đỏ thái lan

Trong các cây kiếm lưỡi đỏ Thái lan, cây kiếm Jindamanee từ lâu được người Thái gọi là cây số 1 (mặc dù sau này xuất hiện cây đẹp không kém, ví dụ cây Suriya), và đông đảo kiếm thủ Việt cũng công nhận như vậy. Cái tên Jindamanee có nghĩa là Ngọc thiêng/Ngọc quí (wishful/precious gem, trong tiếng Phạn …

Read More »